PUBLICITÉ

Wettelijke Vermeldingen

-A +A

Bijgewerkt op 04/05/2012

A. Uitgever
B. Beheerder en technische dienst
C. Doel van de site

A. Bescherming van de rechten van de internaut
B. Gebruik van technische gegevens (IP-adres, cookies)

A. Kwaliteit van de inhoud
B. Nauwkeurigheid van de informatie - Verantwoordelijkheid
C. Algemene ethische code van de gebruikers van de site E-gezondheid.be
D. Forums en bijdragen

1. Publieke berichten
2. Gebruiksvergunning
3. Intellectuele eigendom van derden
4. Minimumleeftijd
5. Modereren van de forums en de bijdragen (getuigenissen, tips, commentaren)
6. Verantwoordelijkheid
7. Bronnen van bijdragen
8. Vertrouwelijkheid van de gegevens

E. Publiciteit
F. Hyperlinks naar websites van derden
G. Verbod van complexe hypertekst
H. Verbod van framing en inkapseling
I. Schadevergoeding
J. Intellectuele eigendom

1. Auteursrechten
2. Rechten op de foto’s
3. Handelsmerken

WIE ZIJN WIJ ?

  1. A.     Uitgever

De site E-gezondheid is uitgegeven door de vennootschap E-santé SA.

E-santé is de uitbater van drie portaalsites rond gezondheid en aanwezig in Frankrijk en België via de sites e-sante.fr, e-sante.be en e-gezondheid.

E-santé is een naamloze vennootschap met een kapitaal van 3,4 miljoen euro, waarvan de maatschappelijke zetel is gelegen te : 111 avenue Victor Hugo, 75784 Paris Cedex 16 (Frankrijk), ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder het nummer B 439 658 634.

Belgische zetel: E-santé (S 1001), 24 rue des Croisiers, B-4000 Luik.

Postadres in Frankrijk : 111 avenue Victor Hugo, 75784 Paris Cedex 16. FRANCE

Directeur Uitgeverij : Pascal Yassef - Président Directeur Général de la société E-Santé SA

Om hem te contacteren : [email protected]

Directeur van de redactie : Dokter Philippe Violon – redactiechef van de site e-gezondheid.be

Om hem te contacteren : [email protected]

 

  1. B.      Beheerder en technische dienst

 

Ile des Médias, SAS met een kapitaal van 88 123 euro : 15 rue de la Banque, 75002 Paris - [email protected] - 00 33 1 53 00 13 00
RCS : Paris B 384 452 165

Emailvision, SA met een kapitaal van 1802 436.80 euro :  42-46 rue Médéric, 92110 Clichy - [email protected] – 00 33 1 41 27 27 17
RCS: Nanterre B 418 712 857

 

  1. C.      Doel van de site

De medische actualiteit online, medische en gezondheidsartikels, encyclopedische gidsen, gegevensbanken, e-gezondheid biedt een aantal gegevens en diensten aan, die aan elke bezoeker de mogelijkheid moeten bieden om zijn gezondheid en die van zijn omgeving beter te verzorgen.

E-gezondheid vergezelt de internetgebruiker in zijn dagelijkse zoektocht naar gezondheidsinformatie, en ondersteunt de internetgebruiker om een aantal medische procedures beter te begrijpen waardoor deze zijn stappen in de wereld van de gezondheid beter kan oriënteren.

E-gezondheid richt zich tot het grote publiek zonder professionele gezondheidskennis.
E-gezondheid heeft als doel om informatie te verstrekken, die als aanvulling dient bij een medische raadpleging. Het gebruik van de site kan aanzien worden als een voorbereiding waardoor de internetgebruiker zich bijvoorbeeld beter kan informeren over de vragen die hij aan de gezondheidsverlener wenst te stellen.

De site kan eveneens gebruikt worden als achtergrond om zijn kennis over het onderwerp van de raadpleging verder uit te diepen, ziekten en algemene gezondheidsvragen beter te begrijpen. E-gezondheid wenst de internetgebruiker te helpen om een kritische, maar opbouwende dialoog met zijn arts te voeren.

De onafhankelijkheid van deze site ten opzichte van de financiers is op verschillende manieren gewaarborgd.

- Op het vlak van de inhoud : de selectie van onderwerpen en de redactie zijn toevertrouwd aan ViVio, een specialist in gezondheidscommunicatie voor het grote publiek.

- Op het vlak van de privacy van persoonsgegevens, door de keuze voor  een externe dienstverlener.

1. D. Financieringsbronnen

De belangrijkste financieringsbron van E-sante.be is reclame, onder de vorm van banners of het sponsorschap van een e-nieuwsbrief. De tarieven en de algemene verkoopsvoorwaarden zijn verkrijgbaar op verzoek: [email protected].

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS

A. Bescherming van de rechten van de internaut

 

E-GEZONDHEID eerbiedigt het privéleven van de gebruikers van e-gezondheid.be. Het verzamelen van persoonlijke gegevens via de website, en het gebruik dat E-GEZONDHEID van deze gegevens maakt, zijn in overeenstemming met de beschikkingen van de Belgische wet van 8 december 1992. Alle persoonlijke informatie betreffende de bezoekers van e-gezondheid.be is vertrouwelijk.

De volgende elektronische formulieren maken het mogelijk om persoonsgegevens te verzamelen: abonnement op de nieuwsbrief, deelname aan een spel, inschrijving op Mijn E-gezondheid (dienstenaanbod voorgesteld door E-gezondheid).

E-GEZONDHEID verbindt zich ertoe om de e-mailadressen, die op de website werden verzameld voor het versturen van de nieuwsbrief, nooit aan derden door te geven voor commerciële doeleinden.
 

Op dezelfde manier verbindt E-GEZONDHEID zich ertoe om geen commerciële voorstellen van partners te verzenden naar de abonnees van de nieuwsbrief, tenzij ze hiervoor hun voorafgaande en vrijwillige toestemming hebben gegeven (door het vakje aan te kruisen op het inschrijvingsformulier).
E-GEZONDHEID verbindt zich ertoe om altijd duidelijk mee te delen hoe de persoonlijke gegevens van de gebruikers, die via de website worden verzameld, gebruikt zullen worden.

Indien de internetgebruiker – in het kader van een spel - accepteert om zich te abonneren op een nieuwsbrief van een partner van E-gezondheid, worden de persoonsgegevens overgedragen aan de partner. De partner wordt dan verantwoordelijk voor deze gegevens.

De maatschappijen die diensten aanbieden via E-gezondheid zijn verantwoordelijk voor de verzamelde gegevens op deze formulieren. Elke keer de internetgebruiker persoonlijke gegevens communiceert, verbindt E-GEZONDHEID zich ertoe de internetgebruiker duidelijk te informeren over het gebruik van deze gegevens.

De internetgebruiker kan gratis een overzicht krijgen van zijn/haar verzamelde persoonlijke gegevens, alsook de rechtzetting bekomen van eventuele onjuiste, niet-volledige of niet-relevante gegevens, door middel van een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, met in bijlage een kopie van de identiteitskaart, gericht aan: E-GEZONDHEID, rue des Croissiers 24, B-4000 Luik.

De internetgebruiker kan online zijn/haar abonnement op de nieuwsbrief van E-gezondheid of op Mijn E-gezondheid aanpassen of stopzetten.

De internetgebruiker die zijn recht van correctie of schrapping van het geheel of een deel van de hem betreffende gegevens wil uitoefenen, kan dit op elk moment doen met een e-mail naar [email protected]

Indien men zich enkel abonneert op de nieuwsbrieven van E-gezondheid, worden de persoonlijke gegevens bewaard tot 6 maanden na de definitieve uitschrijving voor de nieuwsbrieven. Daarna worden ze definitief verwijderd.
 Indien men deelneemt aan een spel georganiseerd door E-gezondheid, worden de persoonlijke gegevens bewaard gedurende de hele duur van het spel. Daarna worden ze definitief verwijderd.

Indien men zijn/haar Mijn E-gezondheid-account verwijdert, worden alle persoonlijke gegevens definitief verwijderd, op uitzondering van het pseudoniem en de daarbij horende bijdragen.

Indien men deelneemt aan de forums, of indien men commentaren, tips of getuigenissen plaatst, worden het pseudoniem en de bijdragen bewaard op de site.

 

B.Gebruik van technische gegevens

 

IP-adressen :

De IP-adressen van de deelnemers aan het forum worden een jaar bewaard.

 

Cookies :

UW KEUZE IN VERBAND MET COOKIES

Door onze site te gebruiken, stemt u in met het gebruik van bovenvermelde cookies. U kunt echter op elk moment alle of een aantal cookies uitschakelen, behalve functionele cookies die, zoals hierboven vermeld, nodig zijn voor de goede werking van de site. U kunt uw browser ook zo instellen dat u een waarschuwing krijgt als er cookies worden geplaatst op uw computer, zodat u kunt beslissen ze al dan niet te accepteren.

A. Cookies weigeren via uw browsersoftware

U kunt op elk moment alle of een aantal cookies uitschakelen. U kunt uw browser ook zo instellen dat u een waarschuwing krijgt als er cookies worden geplaatst op uw computer, zodat u kunt beslissen deze al dan niet te accepteren (individueel of alle cookies samen). Houd er echter rekening mee dat, als u alle cookies uitschakelt, u onze site niet meer normaal zult kunnen gebruiken, maar alleen nog de basisfuncties.

Als u Explorer als browser gebruikt: klik op de knop 'Extra' en vervolgens op 'Internetopties'. Open het tabblad 'Algemeen', 'Browsegeschiedenis', klik op 'Instellingen'. Klik daarna op 'Bestanden weergeven' en selecteer het cookie/de cookies dat/die u wilt uitschakelen. Sluit het venster met deze cookielijst en dubbelklik op 'OK' om terug te keren naar internet.

Als u Firefox als browser gebruikt: klik op de menuknop van Firefox en vervolgens op 'Extra' en op 'Opties'. Kies in het scherm dat verschijnt 'Privacy' en klik op 'Individuele cookies verwijderen'. Selecteer de cookies die u wilt uitschakelen en verwijder ze.

Als u Safari als browser gebruikt: klik op de knop 'Instellingen' en vervolgens op 'Voorkeuren'. Kies in het scherm dat verschijnt 'Privacy en Beveiliging' en klik op 'Cookies tonen'. Selecteer de cookies die u wilt uitschakelen en klik op 'Verwijderen' of op 'Alles verwijderen'.

Als u Chrome als browser gebruikt: klik op de menuknop van Google Chrome en vervolgens op 'Instellingen'. Onder aan de pagina klikt u op 'Geavanceerde instellingen weergeven'. Klik dan onder het kopje 'Privacy' op 'Instellingen voor inhoud'. Om cookies uit te schakelen: selecteer 'Sites niet toestaan gegevens in te stellen'; klik op 'Cookies en sitegegevens', duid vervolgens met de muis de site aan die een cookie heeft geplaatst, en klik op 'X' in de rechterhoek, of klik op 'Alles verwijderen'.

B. Analytische cookies weigeren

Op onze site worden analytische cookies geplaatst door Google Analytics. Als u niet wilt dat onze site cookies plaatst in uw browser, klikt u op de knop:

Vous avez accepté les cookies de Google Analytics

C. Advertentiecookies weigeren

U kunt het gebruik en de exploitatie van deze cookies beheren via het beheerplatform voor advertentiecookies die de reclamesector aanbiedt: http://www.youronlinechoices.com/be-nl/uw-advertentie-voorkeuren, waar u de instructies volgt. Daar ziet u welke bedrijven ingeschreven zijn op dit platform en welke u de mogelijkheid bieden tot het weigeren of aanvaarden van de cookies die ze gebruiken om advertenties die waarschijnlijk zullen verschijnen, aan te passen aan uw surfgedrag.

Derden-partnerdienstverleners plaatsen een aantal cookies met het oog op online behavioural advertising. U kunt ook klikken op de links hieronder om meer informatie over hun praktijken te krijgen en een keuze te maken:

Cookies Rubicon: http://www.rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out/

Cookies Turn : https://www.turn.com/privacy/customer-opt-out

Cookies Smart AdServer : http://smartadserver.fr/privacy-policy

Cookies DoubleClick for Publishers : https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated

Cookies Ad Decisive : http://www.addecisive.com/privacy/

Cookies Open AdStream :http://www.xaxis.com/static/view/privacy-policy

Cookies Appnexus : http://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-fr

Cookies Outbrain : http://www.outbrain.com/fr/legal/privacy

Opgelet: als u deze cookies uitschakelt, krijgt u geen op uw interesses afgestemde advertenties meer te zien, maar wel nog andere advertenties. Door deze cookies uit te schakelen, verhindert u het verzamelen van informatie waarmee we u tijdens uw bezoek reclame kunnen aanbieden die beter aansluit bij uw voorkeuren: u krijgt lege vakken te zien in plaats van gerichte reclame.

Socialmediacookies weigeren Als u niet wilt dat onze site dergelijke cookies opslaat in uw browser, kunt u klikken op de volgende links om ze uit te schakelen. Dan wordt er in uw browser een cookie geplaatst dat maar één doel heeft: het gebruik van andere cookies van een bepaalde site blokkeren. Als u deze cookies uitschakelt, blokkeert u alle interactie met het/de betreffende sociale netwerk/netwerken:

FACEBOOK : https://www.facebook.com/help/cookies/

TWITTER : https://support.twitter.com/articles/20169453#

GOOGLE + : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl

Opgelet: om rekening te houden met uw voorkeuren zijn een of meer welbepaalde cookies vereist. Als u alle op uw computer opgeslagen cookies voor onze site verwijdert, kunnen wij niet meer achterhalen voor welke cookies u al dan niet toestemming hebt gegeven. Dan moet u uw toestemming opnieuw ingeven en opnieuw het/de ongewenste cookie/cookies weigeren. Ook als u een andere webbrowser gebruikt, moet u opnieuw deze cookies weigeren. Uw keuzes en de cookies waarop ze betrekking hebben, hangen immers af van de browser en van het toestel (pc, tablet, smartphone enz.) dat u gebruikt voor uw bezoek aan onze site.

DEONTOLOGIE

  1. A.     Kwaliteit van de inhoud

 

De website van e-gezondheid.be verbindt zich ertoe om op het moment van de publicatie van een artikel wetenschappelijk juiste, betrouwbare, relevante en begrijpelijke informatie te verstrekken.

De artikelen op e-gezondheid.be worden geschreven door journalisten en dokters in de geneeskunde of in de wetenschappen. De lijst met redacteurs en hun functie kunt u hier raadplegen.

Elk artikel op de website wordt ondertekend met de echte naam van de redacteur (geen pseudoniem).

Elk artikel wordt gedateerd of de bibliografische of andere bronnen van de artikelen worden duidelijk aangehaald. Een auteur kan ook beroep doen op zijn professionele ervaring en z'n persoonlijke opzoekingen. Ze worden systematisch gesuperviseerd door de redactiechef van E-gezondheid.be alvorens ze online te brengen.

De website verbindt zich ertoe thema’s van het magazine en de praktische gidsen op een neutrale manier te behandelen. 

  1. B.      Nauwkeurigheid van de informatie – Verantwoordelijkheid

 

De informatie die op de website voorkomt is meestal van een beknopt of vulgariserend karakter en wordt voornamelijk verspreid met het oog op een algemene voorlichting. De geneeskundige informatie is niet bestemd om de professionele, medische raadpleging te vervangen. U mag in geen enkel geval informatie van de website gebruiken om een diagnose op te stellen of een behandeling te bepalen. U mag nooit een geneeskundig advies verwaarlozen en evenmin een doktersbezoek uitstellen als gevolg van informatie die u op deze website gevonden zou hebben.

Zelfs al heeft E-GEZONDHEID alle vereiste stappen ondernomen om zich te verzekeren van de betrouwbaarheid van de informatie op deze website, toch kan E-GEZONDHEID nooit verantwoordelijk gehouden worden voor fouten of weglatingen, of voor de gevolgen van een slecht gebruik van de informatie op deze website.

E-GEZONDHEID en zijn informatieverstrekkers zullen nooit verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor schade die voortvloeit uit een computervirus van gelijk welke vorm, een bug of gelijk welk applicatieprogramma dat niet compatibel zou zijn met de software van de gebruiker; noch voor schade ondergaan door de gebruiker als gevolg van een storing, onderbreking of fout, update, herstelling, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbreking van het telefoonnet of de netwerken van daarmee verbonden diensten, overbelasting, nalatigheid of gebrek van derden of van de gebruiker; noch voor schade als gevolg van gebeurtenissen die buiten de wil van E-GEZONDHEID plaatsvinden.

E-GEZONDHEID kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor directe of indirecte schade als gevolg van uw bezoek aan de website, van het gebruik van de inhoud of van de onmogelijkheid om de inhoud te gebruiken. Deze verantwoordelijkheidsbeperking betreft elk soort directe of indirecte schade, met inbegrip van het verlies van gegevens of winsten en de onderbreking van activiteit. In het geval dat E-GEZONDHEID, ondanks alles, toch aansprakelijk zou worden gesteld, dan kan het bedrag van de schadevergoeding nooit meer dan 1.000 euro bedragen.

 

  1. C.      Algemene ethische code van de gebruikers van de site E-gezondheid.be

 

Bij de raadpleging en het gebruik van onze website, met name wanneer u advies of commentaar geeft bij de rapporten, verslagen en persberichten van E-GEZONDHEID, mag u in geen enkel geval:

- Middelen aanwenden die het vredige gebruik van de website door een derde zouden kunnen beperken.

- De website gebruiken om iemand te bedreigen, te bestoken, te achtervolgen, te misbruiken, of om in het algemeen een inbreuk te plegen op de rechten van E-GEZONDHEID of van een derde.

- Elektronische post, of om het even welk ander bijzonder bericht dat niet voor u bestemd is, onderscheppen of proberen te onderscheppen.

- Elektronische post verzenden naar bezoekers of andere internetgebruikers, voor elke andere reden dan een individuele mededeling; en met name de website gebruiken voor het massaal verspreiden van een door de ontvanger niet-gevraagd bericht van algemene aard; of uw elektronische post gebruiken als een antwoordadres voor de bezoekers of andere internetgebruikers (tenzij dit uitdrukkelijk werd toegelaten door E-GEZONDHEID).

- Uzelf verkeerdelijk voorstellen als een werknemer, agent of beambte van E-GEZONDHEID.

- Het geheel of een deel van de diensten van E-GEZONDHEID in de handel brengen.

  1. D.      Forums en bijdragen

 

Om deel te nemen aan de forums van e-gezondheid.be of om een bijdrage (commentaar, tip, of een getuigenis) achter een artikel te plaatsen, is het noodzakelijk zich in te schrijven voor Mijn E-gezondheid. Deze inschrijving is helemaal gratis.

De algemene voorwaarden aanwezig op het inschrijvingsformulier voor Mijn E-gezondheid zijn beschikbaar via deze link.

De forums zijn een uitwisselingsplaats voor ideeën en meningen waar gebruikersvriendelijkheid en respect voor de ander essentieel zijn. De bijdragen maken het u mogelijk te getuigen over uw ervaringen of te reageren op een artikel van E-gezondheid.

1. Publieke berichten

Alle berichten die u verzendt op de publieke forums of die u plaatst onder de vorm van een bijdrage op e-gezondheid.be zijn publieke berichten waarvoor u bijgevolg verantwoordelijk kunt worden gesteld. Via deze kanalen mag u geen informatie verspreiden die een vertrouwelijk karakter heeft. Met op het oog uw privéleven te beschermen, is het aangeraden u in te schrijven onder een anonieme naam (pseudoniem) op mijn E-gezondheid.

Het spreekt voor zich, bij de keuze voor uw pseudoniem, het recht van derden te respecteren (merken, producten, bekende personen). De keuze van uw pseudoniem is op uw eigen verantwoordelijk en de uitgever kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden ten opzichte van derden.
Ook raden we u af om een echte afbeelding van u online te zetten als u uw privacy wilt beschermen. U bent tevens verantwoordelijk voor de afbeelding die u publiceert. Gelieve enkel afbeeldingen te gebruiken waar u recht op heeft. E-gezondheid kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het gebruik van deze afbeeldingen door derden.
 

In geval van het gebruik van namen van bekende personen, merken en bekende producten, telefoonnummers, e-mailadressen, de naam van de website (deze lijst is niet uitputtend), behoudt E-gezondheid zich het recht de gebruikersnaam aan te passen om de gebruiksvoorwaaden van het forum te respecteren.
U bent geïnformeerd dat door bepaalde persoonlijke gegevens (e-mailadres, naam, voornaam, adres, …) publiekelijk te maken, ondanks de aanbevelingen van E-gezondheid om anoniem te blijven, het mogelijk is rechtstreeks gecontacteerd te worden door personen of uw gegevens te zien gebruikt worden door zoekmachines buiten die van E-gezondheid. E-gezondheid kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen verbonden met de publieke communicatie van deze gegevens nog het bewaren van de info in de zoekmachines. In het geval van aanvraag voor het verwijderen van deze informatie, kan E-gezondheid niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bewaring van deze gegevens in de zoekmachine.
 
E-gezondheid vestigt uw aandacht op het feit dat u niet de mogelijkheid heeft om uw berichten te verwijderen of aan te passen eenmaal ze gepost zijn. Daarnaast kan u ook geen citaten van uw berichten verwijderen die gebruikt zijn door andere internetgebruikers.
De auteur van het bericht die een bericht van hem/haar wil laten aanpassen, moet daartoe een aanvraag indienen bij [email protected] .

Indien u uw Mijn E-gezondheid-account verwijdert, zal dat noch uw boodschappen, noch uw bijdragen verwijderen.

_____________

2. Gebruiksvergunning

Als lid van één of meer forums of als deelnemer aan de bijdragen op e-gezondheid.be, geeft u aan E-gezondheid een niet-exclusieve, overdraagbare, wereldwijde, kosteloze en in de tijd onbegrensde vergunning gedurende de legale duur van de gebruikersrechten om enkele of al uw berichten gericht aan alle leden en moderators van onze publieke fora om de artikels aan te passen, te vertalen, te verdelen, te herwerken en publiekelijk te verdelen. Zo is het uitdrukkelijk toegestaan dat een lid of moderator een deel of de totaliteit van de tekst van één van uw berichten opneemt in zijn eigen bericht, in het kader van een antwoord of een commentaar.

In het geval van bijdragen (getuigenis of tip), geeft u aan E-gezondheid een niet-exclusieve, overdraagbare, wereldwijde, kosteloze en in de tijd onbegrensde vergunning gedurende de legale duur van de gebruikersrechten om enkele of al uw berichten gericht aan alle leden en moderators van onze publieke fora om de artikels aan te passen, te vertalen, te verdelen, te herwerken en publiekelijk te verdelen. Deze vergunning vergunt E-gezondheid ook de toestemming om uw getuigenis of uw tip te publiceren op E-gezondheid.be

3. Intellectuele eigendom van derden

Bij deelname aan onze openbare forums en wanneer u een bijdrage plaatst, moet u alle voorzorgen nemen om geen afbreuk te doen aan de rechten van intellectuele eigendom van derden, en in het bijzonder de auteursrechten of de rechten op handelsmerken. U verbindt zich ertoe om E-GEZONDHEID te waarborgen en schadeloos te stellen voor elk bezwaar van derden ten gevolge van de publicatie op onze website van berichten of beelden die u hebt verstuurd en die het intellectuele eigendom van derden impliciet of expliciet schaden.

4. Minimumleeftijd

Alle deelnemers aan de openbare forums, net als de deelnemers aan discussiegroepen op e-gezondheid.be,verklaren achttien (18) jaar of ouder te zijn.

5. Modereren van de forums en de bijdragen (getuigenissen, tips, commentaren) 

De forums en bijdragen worden zonder onderscheid elke werkdag a posteriori gemodereerd op het eerste niveau door de werknemers van de vennootschap E-gezondheid die handelen onder het pseudoniem “Admin”. Deze moderatie is erop gericht te controleren of de gebruikte taal hoffelijk, eerbiedig en in overeenstemming met de geldende wetten is.

Een moderatie op het tweede niveau wordt uitgevoerd door de hoofdredacteur geneeskunde van de site e-gezondheid.be, die op zijn beurt de moderators van het eerste niveau aangeeft gericht te antwoorden op de medische vragen.

Deze forums zijn uitsluitend bestemd voor gezondheidsvragen en handelingen die niet in dit kader passen zullen worden verwijderd door de moderator.De commentaren, getuigenissen en tips zijn uitsluitend bestemd om te reageren of te antwoorden op een vraag die gesteld wordt op E-gezondheid. De inhoud die niet in dit kader past zal worden verwijderd door de moderator.

De volgende woorden zullen dus automatisch geschrapt worden:

- woorden in strijd met de openbare orde en de goede zeden,

- woorden die beledigend, lasterlijk, racistisch, xenofoob of revisionistisch zijn, of die de eer of reputatie van anderen aantasten,

- scheldwoorden of woorden van agressieve aard die als bedoeling hebben om het onderwerp van het bericht omlaag te halen,

- woorden die aansporen tot discriminatie, tot haat tegen een persoon of een groep personen op basis van hun oorsprong, hun lidmaatschap of hun niet-lidmaatschap van een etnische groep, een volk, een ras of een godsdienst,

- woorden die een persoon of een groep personen bedreigen,

- woorden met een pedofiel of pornografisch karakter (bescherming van de jeugd),

- woorden die aansporen om een delict of misdaad te begaan, of die oorlogsmisdaden tegen de mensheid ophemelen,

- woorden die aansporen tot het gebruik van drugs, alcohol of tabak,

- woorden die tot zelfmoord aansporen.

Op dezelfde wijze zullen geschrapt worden:

- alle bijdragen van commerciële aard, terugkerende aanhalingen van merken, van websites, van commerciële diensten die gelijkgesteld kunnen worden met verdoken reclame.

- alle aanhalingen van nauwkeurige personalia van geneeskundige specialisten of instellingen (namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen...) en herhaalde aanhalingen van namen van specialisten en geneeskundige instellingen.

Deze lijst is niet uitputtend. E-GEZONDHEID behoudt zich het recht voor om berichten te schrappen die niet in één van deze categorieën zouden passen.

In geval van herhaalde misbruiken, behoudt E-GEZONDHEID zich het recht voor om klacht in te dienen, en om de IP-adressen van de betrokken gebruikers ter beschikking te stellen van het gerecht.

In geval van onwettelijke posts op de site, zal E-gezondheid de feiten signaleren aan de bevoegde autoriteiten en de feiten en de IP-adressen tot hun beschikking houden in het kader van een onderzoek

Om de moderator te contacteren, gelieve een e-mail te sturen naar [email protected] en te preciseren dat uw bericht bestemd is voor de moderator van de forums van e-gezondheid.be.

6. Verantwoordelijkheid

De website e-gezondheid.be kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor woorden of uitspraken (suggesties, beoordelingen, formules) van de gebruikers van de forums. De gebruikers zijn zelf volledig verantwoordelijk voor de inhoud en het mogelijke gebruik van hun woorden.

De gebruikers spreken in hun persoonlijke naam en de informatie die ze verstrekken kan in geen enkel geval de geneeskundige raadpleging vervangen.

7. Bronnen van bijdragen

De gebruikers van forums moeten niet beschouwd worden als professionals op het gebied van gezondheid. Als dat echter wel het geval is, moet dat gepreciseerd worden, evenals de geneeskundige specialiteit.

Indien de gebruikers van forums geneeskundige en/of wetenschappelijke beweringen voortbrengen, moeten deze vooraf worden gecontroleerd en a priori waarheidsgetrouw en correct zijn.

De gebruikers worden verzocht om indien mogelijk te verwijzen naar de bronnen en bewijsstukken (verwijzingen, links, wetenschappelijk artikel, geneeskundige of algemene bladen, etc…) van de verspreide geneeskundige en/of wetenschappelijke gegevens als ze niet uit persoonlijke ervaringen voortkomen.

E. Publiciteit

Reclame wordt door e-gezondheid.be beschouwd als een bron van inkomsten. De reclameruimtes worden duidelijk aangeduid met het pictogram “PUB” of met de term “publi-informatie”.
De andere bron van inkomsten van de site E-gezondheid.be is het plaatsen van inhoud op andere internetsites.

Alle betrekkingen die u aangaat met de adverteerders op de website e-gezondheid.be, of met gelijk welke andere adverteerders waarmee u in contact bent gebracht door bemiddeling van deze website, met inbegrip van de betaling en de levering van goederen en diensten evenals alle voorwaarden, garanties en mandaten in verband met deze verrichtingen, betreffen alleen u en de adverteerders. E-GEZONDHEID kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor financiële verliezen of willekeurige andere schade voortvloeiend uit dergelijke verrichtingen of uit de aanwezigheid van bepaalde adverteerders op de website e-gezondheid.be.

F. Hyperlinks naar websites van derden

E-GEZONDHEID heeft niet alle websites gecontroleerd die aan de hare gelinkt zijn en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de websites waar de hyperlinks naar verwijzen. U raadpleegt deze externe websites bijgevolg op uw eigen, enige en gehele verantwoordelijkheid.

De aanwezigheid van hyperlinks betekent in geen geval dat E-GEZONDHEID de inhoud van deze websites onderschrijft of een willekeurige verantwoordelijkheid aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van deze websites. E-GEZONDHEID kan nooit verantwoordelijk zijn voor verkeerde of onjuiste, lasterlijke, beledigende, leugenachtige, obscene, pornografische of blasfemische inhoud op een website van derden.

De links die voorgesteld worden door E-gezondheid zijn in geen enkel geval (tenzij anders vermeld) een vorm van promotie of publiciteit. Ze worden voorgesteld omdat ze ofwel een bron van informatie zijn ofwel supplementaire en vervolledigende informatie toevoegen aan de informatie op de site e-gezondheid.be.

"De partners" die onderaan de site e-gezondheid.be terug te vinden zijn, zijn sites van partners waarmee e-gezondheid.be links uitwisselt op niet commerciële wijze.

G. Verbod van complexe hypertekst  

De elementen van deze website worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, de regels inzake oneerlijke concurrentie en andere wetten, en mogen op geen enkele wijze gekopieerd, nagebootst of veranderd worden, hetzij geheel of gedeeltelijk. In dit verband is het ook niet toegestaan om complexe hypertekst te gebruiken, met onder meer procedés zoals framing (tekst inkaderen).
 

H. Verbod van framing en inkadering

De praktijk van framing of inkadering, die bestaat uit het weergeven van de pagina’s van de site E-gezondheid in een of meerdere kaders of kolommen die deel uitmaken van een externe site, is verboden.
 

Geen enkel element van de website e-gezondheid.be mag zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van E-GEZONDHEID overgenomen worden. Als u hyperlinks wilt aanbrengen die verwijzen naar onze website, contacteer ons dan voor meer informatie.

I. Schadevergoeding

U stemt ermee in om E-GEZONDHEID te waarborgen en schadeloos te stellen voor elke actie of elk bezwaar van een derde als gevolg van uw gebruik van de website e-gezondheid.be of van de inhoud, van uw niet-naleving van een van deze gebruiksvoorwaarden, of van uw verspreiding van niet-gevraagde informatie. Om die reden zal u de volledige schadevergoeding voor uw rekening nemen waartoe E-GEZONDHEID veroordeeld kan worden evenals de gerechtskosten en honoraria betaald door E-GEZONDHEID. E-GEZONDHEID zal u zo spoedig mogelijk van een dergelijk bezwaar of een dergelijke gerechtelijke actie in kennis stellen.

E-GEZONDHEID behoudt zich het recht voor om (volgens haar keuze en op haar kosten) deel te nemen aan de verdediging tegen en/of aan de minnelijke regeling van een bezwaar, of om alleen de verdediging en de controle op de procedure te aanvaarden, zonder u te bevrijden van uw verplichting tot schadevergoeding. U mag in geen enkel geval een minnelijke schikking aanvaarden die de verantwoordelijkheid van E-GEZONDHEID in het geding zou kunnen brengen of die haar op een willekeurige manier zou kunnen verplichten, zonder de voorafgaande toestemming van E-GEZONDHEID.

J. Intellectueel eigendom van derden 

1.Auteursrechten

Het geheel van de beschikbare inhoud van de website, die op niet-beperkende wijze de teksten, grafieken, foto’s, tekeningen, klanken, gegevens, beelden, audio- en videoclips omvat, behoort uitsluitend toe aan E-GEZONDHEID of aan de ondernemingen, instanties of personen die haar de inhoud leveren. De inhoud, alsook eventuele compilaties, selecties, presentaties of arrangementen daarvan, is het exclusieve eigendom van E-GEZONDHEID en wordt beschermd door de Belgische wetgeving op het intellectuele eigendom en meer in het algemeen door de internationale verdragen en overeenkomsten betreffende de bescherming van de auteursrechten en het intellectuele eigendom.

U mag de inhoud alleen gebruiken voor uw persoonlijke informatie of als een bron van gegevens. U mag voor strikt persoonlijke doeleinden uittreksels van de inhoud maken onder voorbehoud dat u de regels betreffende het intellectuele eigendom naleeft die voorkomen op de pagina’s van de website waarvan de inhoud toegankelijk is. Om het even welke andere vorm van gebruik is strikt verboden; met name de vermenigvuldiging, verandering, wijziging, verspreiding, overdracht, publicatie, tentoonstelling, publieke verspreiding of presentatie van de inhoud voor om het even welk doel zijn strikt verboden.

E-GEZONDHEID behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te treffen die zij adequaat vindt om de aanslag op haar auteursrechten of auteursrechten van derden te verhinderen of te beëindigen, zonder dat haar enige verantwoordelijkheid toegeschreven kan worden voor deze maatregelen.

2. Rechten op de foto’s

De rechten op de foto's zijn verworven door volgende uitgevers: © BananaStock ; © Comstock Images ; © Phovoir ; © John Fox Foxx Images ; © Fancy ; © Pixland ; © Dynamic Graphics ; © Living Art ; © Liquidlibrary ; © Image 100, © Image Librairy ; © Thinkstock ; © Photo Alto ; © Image Source ; © Image State 99 ; © Goodshoot ; © Itstock free ; © Brand X Pictures ; © StockByte ; Fotolia.com ; en door de maatschappij Thinkstock.

3. Handelsmerken

E-GEZONDHEID en om het even welke andere grafieken, logo's of commerciële namen die op deze website door E-GEZONDHEID worden gebruikt, zijn beschermd door de internationale wetten en overeenkomsten over het intellectuele eigendom. De handelsmerken van E-GEZONDHEID mogen niet in verband worden gebracht met producten of diensten van derden, evenmin mogen ze gebruikt worden op een manier die E-GEZONDHEID of een derde, hetzij direct of indirect, zou kunnen belasteren of in diskrediet brengen. Alle andere handelsmerken en commerciële namen blijven het volle intellectuele eigendom van hun respectieve houders.

CONTACT

E-gezondheid

Postadres in Frankrijk: 111 avenue Victor Hugo, 75784 Paris Cedex 16, FRANCE

Voor al uw vragen, stuur een mail naar [email protected]

PUBLICITÉ